matrixworldhr.com
Cjepivo protiv gripe sadrži 25.000 puta više žive od dozvoljene granice u vodi
Autor: Ljubica Šaran Živa je toksična i kancerogena, kako za životinje tako za ljude, no unatoč tome obilato se dodaje u cjepiva, sva cjepiva. Najveća koncentracija žive se dodaje u cjepiva protiv …