matrixworldhr.com
Koliko će crna biti kraljevska beba – rasističko pitanje CNN-a
Autor: Ljubica Šaran Rijetko pišemo o plavokrvnim parazitima, osim u slučaju izučavanja njihovih povijesnih grijeha i karakternih nedostataka u domeni psihopatije, tema koju smatramo od iznimne važ…