matrixworldhr.com
potporučnik Donald D. Sheppard ispaljuje plamenu stirjlu na sklonište od bambusa u vijetnamu 1968
Potporučnik Donald D. Sheppard ispaljuje zapaljenu strijelu na civilno sklonište od bambusa 1968. Amerika nikada nije odgovarala za ratne zločine nad civilima.