matrixworldhr.com
ljudi opkoljeni u lenjingradu
Ljudi opkoljeni u Lenjingradu pokušavaju preÅživjeti golgotu koju su im pripremili nacisti.