matrixworldhr.com
IBM-ovi kalkulatori smrti napravljeni za Hitlerovu Njemačku
Autor: Ljubica Šaran Kada je javnosti predočeno više od 20 tisuća dokumenata u kojima se opisuje ključna uloga američkog kompjutorskog diva IBM-a u: identifikaciji, progonu, konfiskaciji, getoizaci…