matrixworldhr.com
Društvo koje obožava ljude s Dunning-Krugerovim sindromom
Autor: Anamarija Vukojević Bertrand Russell je rekao: Tragično je što su glupaci toliko sigurni, a mudri puni sumnje. John Cleese, poznati Monthy Paytonovac, je prvi dio Russellovog citata objasnio…