matrixworldhr.com
Život i smrt u najvećem konc-logoru na svijetu
Autor: Ljubica Šaran Od deset milijuna Palestinaca šest je milijuna prognano. Teritorij na kojem obitava ovaj narod sve se više smanjuje agresivnom politikom izraelskih vlasti: nasilnim rušenjem pa…