matrixworldhr.com
Znanstvenici otkrili nove nukleotide u našoj DNK
Autor: Ljubica Šaran Matrix World Deoksiribonukleinska kiselina (DNK) je sastavljena od polimera nukleotida u čijem sastavu se nalazi: pentoza, fosfatna skupina i varijacije dušične baze u obliku a…