matrixworldhr.com
Ljudi u sebi imaju oko 145 gena biljaka, gljivica i bakterija
Autor: Ljubica Šaran Matrix World Koliko se god mi smatrali „ljudima“ čini se da naša genetika nije isključivo ljudska, naime najnovija istraživanja su otkrila kako svako ljudsko biće u sebi ima pr…