matrixworldhr.com
NLO nad Santiagom u Čileu
Autor: Ljubica Šaran Matrix World Santiago – glavni grad Čilea je 17. prosinca postao centar zanimanja ljubitelja NLO-a kada su na Internetu objavljene video snimke i intervjui s očevicima do…