matrixworldhr.com
Паралелнни универзуми – квантната механика на дело
Автор: Ѓоре Андреев Matrix World Квантната физика е млада научна дисциплина која се занимава со изушување на меѓусебниот однос на материјата и енергијата на молекуларно и атомско ниво. Нејзините п…