matrixworldhr.com
БЕЗЖИЧЕН ПРЕНОС НА ЕНЕРГИЈА – Теслината кула клуч за иднината
Автор: Ѓоре Андреев Matrix World “Ако природата е голема мачка, тогаш кој ја влече за опашката?„ – Никола Тесла Наједностаниот, најкраткиот и најпрецизниот опис на Никола Тесла би гласел: Чов…