matrixworldhr.com
H.A.A.R.P
Автор: Ѓоре Андреев Matrix World Најголемиот непријател на знаењето не е незнаењето, туку илузијата дека поседуваме знаење – Stephen Hawking. Во последните неколку недели главна тема на дискусија б…