matrixworldhr.com
Електричната вселена и шумановата константа
Автор: Ѓоре Андреев Matrix World Благодарение на некои уникатни сојства и карактеристики како и деликатниот баланс кој се одржува преку мноштво од сложени механизми, планетата земја е еден многу сл…