matrixworldhr.com
Veliki broj radioaktivnih čestica iz prvih nuklearnih testova još uvijek prisutan u atmosferi
Autor: Ljubica Šaran Matrix World U nedavno objavljenoj studiji je otkriveno kako čestice iz ranih nuklearnih testova i eksplozija još uvijek opstaju u gornjim dijelovima naše atmosfere. Na žalost …