matrixworldhr.com
Razvojem mozga upravlja otpadna DNK koja, u stvari, nije otpad
Autor: Barbara Arbanas Kovačević Matrix World Naša DNK sadrži duge nizove stvari koje su se prvobitno klasificirale kao „smeće“ jer im se odmah nije otkrila svrha. Za tu se tzv otpadnu DNK smatralo…