matrixworldhr.com
Utjecaj i korisnost probiotika u ljudskom zdravlju
Autori: Barbara Arbanas Kovačević i Denis Pellegrini Matrix World Zdravstveni učinci prijateljskih bakterija na naš gastrointestinalni trakt su rijetko u potpunosti shvaćeni od strane većine medici…