matrixworldhr.com
Kemoterapija može potaknuti rast stanica tumora
Autor: Irena Dujmušić Matrix World Nedavna iznimno važna studija navodi da kemoterapija može dovesti do oštećenja zdravih stanica koje su na taj način potaknute da luče protein koji održava rast tu…