matrixworldhr.com
Najveća tajna – želite li se dobro osjećati ili znati istinu?
Autor: Ljubica Šaran „Evolucija čovjeka je evolucija njegove svijesti,“ citat G. I. Gurdjieffa. Koliko se poznajete, imate li objektivnu sliku o sebi, znate li koje su vam mane i limiti? Većina lju…