matrixworldhr.com
U 99% raka dojke pronađen “kozmetički” sastojak
Prevela i uredila: Barbara Arbanas Kovačević Mercola.com Novo je istraživanje otkrilo prisutnost paraben estera kod 99% uzoraka tkiva žena s rakom dojke. U istraživanju je proučeno 40 žena koje su …