matrixworldhr.com
Znanost i NLO-i: Prijevara Condonovog odbora
Jedan od najbolje dokumentiranih slučajeva masovnih viđenja NLO-a dogodio se u Belgiji 1989. i 1990. godine. Prevela i uredila: Violeta Štetić The UFO Chronicles Pokojni dr. James E. McDonald – koj…