matrixworldhr.com
Bogata nalazišta rijetkih vrsta minerala otkrivenih u Afganistanu
Preveli i uredili: Matrix World urednici Znanstvenici su mapirali bogata nalazišta rijetkih elemenata u Afganistanskim vulkanskim stijenama. Na slici vidite u pravcu kretanja kazaljke na satu; pras…