matimatok.wordpress.com
חשבון כיתה ו' – תרגילים פתורים מספר 24-25 משאלון במתמטיקה תשס"ו של משרד החינוך
קישור מקוצר לתרגיל: מתוך שאלון במתמטיקה, כיתה ו', תשס"ו פתרון שאלה 24 הכפלת שבר בהופכי לו תיתן תוצאה 1 לכן: המספר החסר הוא 3/2 פתרון שאלה 25 מפתחים את האגף השמאלי ומקבלים ביטוי דומה לאגף ימין…