matimatok.wordpress.com
חשבון כיתה ו' – תרגילים פתורים מספר 22-23 משאלון במתמטיקה תשס"ו של משרד החינוך
קישור מקוצר לתרגיל: מתוך שאלון במתמטיקה, כיתה ו', תשס"ו פתרון שאלה 22 למציאת הנעלם מחסרים משני אגפי המשוואה את המספר 2.25 ומפשטים: פתרון שאלה 23…