matimatok.wordpress.com
תרגיל פתור – מבחן בגרות מתמטיקה 3 יחידות חורף תשע"א – חיתוך פרבולה עם הצירים
שאלה מספר 1א. נתונה הפונקציה למציאת נקודות חיתוך עם ציר x נציב y =0 תשובה:נקודות החיתוך של הפונקציה y עם ציר x הן: ב. למציאת חיתוך הפרבולה עם ציר y (נקודה C) נציב במשוואה: x = 0 ונקבל: y = -5לכן …