mathiastegner.com
Utbildningspolitiken i skymundan
En av de saker som har byggt Sverige starkt är en tro på utbildning. Den tilltron till utbildning är inte av naturen given, utan har varit en viktig politisk konflikt. Socialdemokratin har med styr…