mathiastegner.com
Sthlmspodden med Alexander Ståhle
Lyssna på Sthlmspoddens 17:e avsnitt där stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle argumenterar att motorvägarna ska byggas om till stadsgator, samt talar varmt om hur staden har spärrat av . Samtale…