mathiastegner.com
Tomas Andersson Wij i Sthlmspodden
Lyssna på Sthlmspoddens 16:e avsnitt där musikern Tomas Andersson Wij är gäst. Samtalet handlar om hur Stockholm har inspirerat hans musik och hans skrivande. Dessutom resonerar Tomas Andersson Wij…