mathiastegner.com
Högerextremismen i nutiden av Björn von Sydow
Dagens högerextremism har flera ursprung, menar jag. Finanskrisen 2008 är den kanske viktigaste utlösande faktorn, nu som förr. Den har lett till ovissheter och stagnation i socio-ekonomiska avseen…