mathiastegner.com
Tyresö äldre tvingas emigrera
I majnumret av Tyresö Nyheter som kom ut i förra veckan fick jag igen chansen att skriva en krönika. I min krönika försöker jag ta upp den ovärdiga situationen att Tyresöbor tvingas lämna kommunen …