mathiastegner.com
Västsahara – Afrikas sista koloni
Ockupationen av Västsahara är en bortglömd konflikt. Den har pågått sedan 1975. Den måste få ett slut.