mathiastegner.com
Företagshälsovårdens förflackning
En av de största utmaningarna för den rödgröna regeringen är den ökande ohälsan. Jag har tidigare skrivit om frågan här på min blogg, Varför är kvinnor oftare sjukskrivna än män? En nyckel i arbete…