mathiastegner.com
Från dåligt till sämre i landstinget
Det är svårt att i några korta meningar sammanfatta den kollaps som skett i Stockholms Läns Landsting, från mitt perspektiv utgår problemen från en ideologisk dogmatism som har växt under flera dec…