mathiastegner.com
Det är faktiskt inte radikalt att säga nej till CETA!
Jag har lite svårt att förstå utvecklingen i frågan om CETA. Därför är jag glad för att Ann Linde rakt igenom har haft en tydlig och bra linje. Det är nu glädjande om vi sakta kan röra oss mot ett …