mathiastegner.com
Är det bara jag som saknar Vattenfestivalen?
Såhär på plats i Visby kan jag konstatera flera saker. Den första är att det inte råder någon tvekan om att Almedalen är väldigt spännande för oss som är intresserade av samhället och politik. Lika…