mathiastegner.com
Ett minnesmärke över våra egna fel och brister
Min huvudpoäng är att Sverige bör och skall erkänna våra egna misstag, då det gör oss mer trovärdiga när vi vill att andra ska göra detsamma