mathiastegner.com
Varför är kvinnor oftare sjukskrivna än män?
Då jag blev riksdagsledamot förra hösten råkade jag hamna i Socialförsäkringsutskottet. Inte för att det helt var en slump, men då jag är statsrådsersättare och därmed var en av de sista som &#8221…