mathiastegner.com
Skenande sjuktal, debatten om historien och den bortre parentesen
Kostnaderna för ohälsan skenar. Under åren 2010-2014 har kostnaden för sjukförsäkringen ökat med 12 miljarder kronor. En ökning på nästan 50 procent, förvisso från en förhållandevis låg nivå. En av…