mathiastegner.com
Nya bostäder ett måste!
En ny bostadspolitik måste till. Kring detta råder inte någon större tvekan. Problemet med brist på bostäder är inte bara att sakna ett tak över huvudet, utan också ett problem i att inte kunna lev…