mathiastegner.com
Summering av ett par månader i Riksdagen – Nytt år nya möjligheter
Slutet av varje år har en oemotståndlig dragkraft som frambringar sammanfattningar. Sportåret, det politiska året, kungafamiljens år – det mesta ska uppsummeras.När jag tänker tillbaka på de …