mathiastegner.com
Hockeyjournalister på jakt – det blir inte alltid som en tänkt sig.
Jag började döma hockey 1992, 13 år gammal. Som de flesta drömde jag om att bli bäst, om att få döma Elitserien. Om att eventuellt bli omnämnd i Sportspegeln eller Hockeykväll. Så blev det inte, me…