mathiastegner.com
Ungdomsarbetslöshet och Eurostat
En nyss publicerad Eurostat-rapport visar att ungdomsarbetslösheten i Sverige i april i år var 24,3 procent, vilket är en ökning från 24,1 procent för ett år sedan. Att nästan var fjärde person und…