matematikacerdas.wordpress.com
Muhammad Dalam Perjanjian Lama!!
Dan Ahmad Semua Bangsa Akan Datang” (Haggai 2:7) Sekitar 2 abad setelah Kerajaan Israel yang musyrik dan tidak mempunyai rasa sesal digulingkan, dan seluruh penduduk dari 10 suku dideportasi …