massinks.nl
Valcke thema 6 Mindmap
Mindmap : Van een constructivistische visie op leren naar het ontwerpen van instructie