massinks.nl
Valcke, thema 5
Van een cognitivistische visie op leren naar het ontwerpen van instructie