massinks.nl
Feedback stuk Johan, 30-10-2013
Feedback: Johan: zoals altijd een doorwrocht stuk met de potentie veel te lang te worden. Er zijn twee zaken uit het stuk die mij bezighouden. De focus zin “Wat is er voor nodig om een betekenisvol…