masgalamekdebi.com
Diňe bir aşgazana däl, ähli duýgulara we beden agzalaryna oraza tutdurmaly
Ynsan agzy bekli wagty bedeniň islendik islegdir meýillerini çäklendirip biler. Oraza tutan adam başbermezek nebsini jylawlap, ony Hak tagalanyň öňünde emre tabyn hala getirýär. Oraza tutan her kiş…