masgalamekdebi.com
Maşgalanyň bagtly bolmagynyň ilkinji şerti nämedir?
Maşgalanyň bagtly bolmagynyň ilkinji şerti ýaş çatynjalaryň oňşukly bolmagydyr. Oňşuga bolsa şu aşakdaky şertler öz täsirini ýetirýär: Ýaşlaryň aň-düşünjesiniň, ileri hasaplaýan ruhy gymmatlyklaryn…