masgalamekdebi.com
ENELER BARADA (2)
Ene-perzent iki ten, bir jandyr. Perzent enäň bagrynyň parasydyr, gujakda ýüregi ýyladýan közdür, emedekläp ýörenje mähirdir. Soňra … Soňra tirkeş-tirkeş gelen aýralyklar bilen synasyny ýakan…