masgalamekdebi.com
6 aýdan soňra çagany nähili iýmitlendirmeli?
Çaga 6 aýlyk bolanda, ene süýdi bilen iýmitlendirilme dowam edilip, onuň iýmitine ýuwaş-ýuwaşdan dürli şüleler, ýumurtganyň agy, gatyk ýaly önümleri goşmaly. Çaganyň nahary çemçe haýallyk bilen çü…